Shop

Nyhet hösten 2018 – Sport Marketing, andra upplagan!

Sport Marketing, andra upplagan, är en heltäckande lärobok inom sitt ämnesområde, anpassad efter svenska förhållanden. Detta innebär konkret att boken utgår från den svenska idrottsbranschen. Vidare bygger boken på svenska erfarenheter från olika branschaktörer, som t ex RF, Svenska Hockeyligan, Swedish Open i Båstad och Destination Kalmar. Den underliggande teoretiska modell som bildar plattform för läroboken är Philip Kotlers numera klassiska marketing mix.

Bokens olika delar bygger en professionell sport marketingmodell och skapar därmed en helhet, som ger underlag till två olika planer för en verksamhet inom idrottsbranschen – en långsiktig strategisk plan och affärsplaner på t ex årsbasis.

Sport Marketing, andra upplagan är en i stora delar utvecklad version av sin föregångare (utkom 2014), med en hel del nytt material. Bland annat är samtliga fallstudier nya.

Pris: 1 195 kr inklusive moms (studentpris 695 kr inklusive moms)

Showing the single result