Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter
AE Sport Marketing AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. AE Sport Marketing AB följer Personuppgiftslagen. Du kan alltid begära rättelse, utdrag samt att vi tar bort dina uppgifter från vårt register.

Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter  samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

AE Sport Marketing AB, Gävlegatan 7, 3 tr, 113 30 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi har samlat in på hemsidan genom cookies. De personuppgifter som AE Sport Marketing AB behandlar är ditt personnummer, namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Hur använder vi dina personuppgifter?
Uppgifterna kan användas på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte. Vidare kan uppgifterna komma att användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. De kommer inte att säljas eller på andra sätt vidarebefordras.

Användningen av uppgifterna kan också innebära samkörning med andra register, både inom och utom EU, samt att dina personuppgifter överförs till, och behandlas av, andra bolag i ovan nämnda syften i enlighet med gällande lagar och regler. Uppgifterna kan även komma att samköras eller delas med myndigheter eller våra samarbetspartners för t.ex. tryck och distribution, samt betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning. AE Sport Marketing AB iakttar alltid största försiktighet vid sådana tillfällen.

Genom att godkänna policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter  samtycker du till att dina personuppgifter överförs till land utanför EES.

Om hela eller delar av AE Sport Marketing AB :s verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa har samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande personuppgiftslagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på hemsidan. Den kan alltså inte skickas per e-post.

AE Sport Marketing AB vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du har lämnat till AE Sport Marketing AB förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna AE Sport Marketing AB korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till AE Sport Marketing AB. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.

Länkar
Hemsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart hemsidan. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att AE Sport Marketing AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Ändringar i Integritetspolicy
AE Sport Marketing AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på hemsidan.