Alla är en del av samma helhet

Inför årets premiär av Svenska Hockeyligan (SHL) porträtterades tvillingbröderna Cam och Chris Abbot i Dagens Nyheter den 12 september. Artikeln handlar bland annat om hur de båda ser på klubbkulturen, och hur denna byggs i det aktuella fallet hos Rögle BK. Chris Abbott använder de 26 spelarnas gemensamma lunch varje dag efter träningen som ett talande exempel på den linje som gäller. Det berättas att spelarna, precis som de flesta andra lunchgäster i restaurangen på Lindab Arena, reste sig upp efter avslutad måltid och lämnade kvar tallrikarna på bordet. Generalordern som uttrycktes i sammanhanget gjorde gällande att ”från och med nu hjälper vi till. Vi är inte här för att bli servade, utan när ni utnyttjar ert privilegium och har ätit er lunch, så tar ni bort era tallrikar och skrapar dem rena.” Det Chris Abbott gav uttryck för var att restaurangpersonalen i arenan arbetar i samma organisation som spelarna och det handlar om att visa varandra respekt. Samma organisation. Det förtjänar att lyftas fram och betonas. Mer än en gång.

Det som beskrivs ovan kan skildras på många olika sätt, det vill säga hur enskilda personer och olika grupper av personer ser på sig själva kopplat till sin verksamhet. Det är tämligen vanligt för svensk lagidrott på elitnivå att det finns ett viktigt jobb att göra här. Om vi utgår från en elitklubb i ishockey anses det ofta att spelarnas inklusive ledarnas uppgift koncentreras till det som sker på isen, medan övrigt i klubbens verksamhet, såsom t ex marknadsföring och försäljning, är upp till andra att sköta. Resonemanget pekar på att den enskilda organisationen är tydligt uppdelad och att var och en sköter sitt. Detta innebär i praktiken att det inom ramen för en och samma idrottsorganisation återfinns flera separata organisationer, som lever egna liv. Detta tar sig uttryck som ”vi på sporten gör si, ni på marknad gör så”. Vi och de. I en fungerande professionell organisation finns bara vi, aldrig de. Enkelt att säga, svårare att leva upp till. Den stora utmaningen stavas att nå en viktig insikt. Alla är en del av samma helhet. De olika delarna är beroende av och påverkas hela tiden av varandra.

Den som vill lyckas i perspektivet sport marketing måste ta fasta på denna diskussion. Arbetet med sport marketing lever inte ett eget liv i en begränsad del av organisationen. Den avgörande betoningen här ligger på EN organisation. Med detta avses att organisationen inte får vara spretig, utan bilden ska vara hel. De olika delarna av verksamheten måste dra åt samma håll, risken är annars att verksamheten bromsas upp och på det hela taget vandrar vilse. Med en elitklubb i ishockey som exempel är det slutligen klubbledningen och framför allt styrelsen som måste garantera kontinuiteten inom aktuellt område.